Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Sunnhordland sorenskrivar

Rettergang (I), Ekstrarettsprotokollar, Ekstrarettprotokollar - Storskifteprotokollar
Løse vedlegg upaginert
Rettsmøter 1a
Autorisasjon upaginert
Løse vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-2401/1/F/Fb/Fbb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Sunnhordland sorenskrivar F: Rettergang (I)
Fb: Ekstrarettsprotokollar
Fbb: Ekstrarettprotokollar - Storskifteprotokollar
L0002: Storskifteprotokoll Sveio m. fl. sokn
Storskifteprotokoll nr. 2 /1860 - 1865 Hordaland fylke
Sunnhordland sorenskr.
Sveio tinglag
Yttergrenser for utmarkssameiga. Soknegrenser: Vikebygd-Skjold, Vikebygd-Sveio, Valestrand-Sveio, Moster-Valestrand, Sveio-Moster, Skåre-Avaldsnes, Sveio-Skåre. Gardsgrenser i Skåre, Skjold, Vikebygd, Moster, Sveio, Avaldsnes, Valestrand. Føresegner om vegar, gjerdeplikt, nausttomter m.m. Register først i protokollen s. 93ff. Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Eiendom Jordskifte Statlige arkiver Dommere og skrivere