Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 98 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Ringerike og Hallingdal sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker, Tingbøker - Rekke II : Sorenskriveriet
Tingbok nr. II 10 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 09.01.1682 - 14.12.1682 Første side Innhold
Tingbok nr. II 11 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 20.02.1683 - 15.12.1683 Første side Innhold
Tingbok nr. II 12 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 20.02.1684 - 13.12.1684 Første side Innhold
Tingbok nr. II 13 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 13.02.1685 - 21.12.1685 Første side Innhold
Tingbok nr. II 14 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 08.03.1686 - 15.12.1686 Første side Innhold
Tingbok nr. II 15 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 21.02.1687 - 14.12.1687 Første side Innhold
Tingbok nr. II 16 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 11.02.1688 - 07.07.1688 Første side Innhold
Tingbok nr. II 17 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 15.02.1689 - 18.12.1689 Første side Innhold
Tingbok nr. II 18 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 10.02.1690 - 13.02.1691 Første side Innhold
Tingbok nr. II 19 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 14.02.1691 - 03.07.1700 Første side Innhold
Tingbok nr. II 20 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 13.02.1696 - 06.06.1699 Første side Innhold
Tingbok nr. II 21 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 26.06.1699 - 17.11.1699 Første side Innhold
Tingbok nr. II 22 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 06.10.1713 - 27.02.1716 Første side Innhold
Rettergang, Tingbøker, Tingbøker - Rekke III: Ringerike
Tingbok nr. III 1 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 26.02.1743 - 09.03.1747 Første side Innhold
Tingbok nr. III 2 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 13.03.1747 - 08.12.1751 Første side Innhold
Tingbok nr. III 3 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 09.12.1751 - 15.11.1754 Første side Innhold
Tingbok nr. III 4 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 15.11.1754 - 27.01.1756 Første side Innhold
Tingbok nr. III 5 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 28.02.1756 - 29.02.1760 Første side Innhold
Tingbok nr. III 6 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 09.04.1760 - 12.06.1766 Første side Register Innhold
Tingbok nr. III 7 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 08.07.1766 - 16.08.1770 Første side Register Innhold
Tingbok nr. III 8a Ringerike og Hallingdal sorenskr. 23.08.1770 - 30.08.1774 Første side Register Innhold
Tingbok nr. III 8b Ringerike og Hallingdal sorenskr. 26.08.1774 - 22.05.1778 Første side Innhold
Tingbok nr. III 9 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 22.05.1778 - 22.07.1784 Første side Register Innhold
Tingbok nr. III 10 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 23.07.1784 - 31.10.1789 Første side Register Innhold
Tingbok nr. III 11 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 04.12.1789 - 28.01.1794 Første side Register Innhold
Tingbok nr. III 12 Ringerike og Hallingdal sorenskr. 08.02.1794 - 17.09.1796 Første side Register Innhold
Tingbok nr. III 13a Ringerike og Hallingdal sorenskr. 16.09.1796 - 09.09.1799 Første side Register Innhold
Tingbok nr. III 13b Ringerike og Hallingdal sorenskr. 13.09.1799 - 06.09.1802 Første side Register Innhold

Statsarkivet i Oslo


Christiania lagting

RETTERGANG, Tingbøker
Tingbok nr. A 1 1572 - 1580 Første side Innhold
Tingbok nr. A 2 31.05.1608 - 31.03.1609 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 3 31.05.1609 - 31.03.1610 Første side Innhold
Tingbok nr. A 4 31.05.1610 - 31.03.1611 Første side Innhold
Tingbok nr. A 5 31.05.1611 - 31.03.1612 Første side Innhold
Tingbok nr. A 6 31.05.1613 - 31.05.1614 Første side Innhold
Tingbok nr. A 7 31.05.1615 - 31.05.1616 Første side Innhold
Tingbok nr. A 8 30.09.1680 - 25.09.1689 Første side Innhold
Tingbok nr. A 9 19.07.1701 - 23.06.1710 Første side Innhold
Tingbok nr. A 10 15.07.1710 - 31.05.1715 Første side Innhold
Tingbok nr. A 11 31.05.1715 - 17.01.1721 Første side Innhold
Tingbok nr. A 12 21.07.1721 - 19.06.1726 Første side Innhold
Tingbok nr. A 13 24.11.1738 - 23.07.1761 Første side Innhold
Tingbok nr. A 14 23.09.1746 - 15.01.1757 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 15 17.01.1757 - 06.09.1766 Første side Innhold
Tingbok nr. A 16 15.09.1766 - 14.05.1776 Første side Innhold
Tingbok nr. A 17 17.06.1776 - 07.04.1790 Første side Innhold
Tingbok nr. A 17a 1776 - 1790 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 18 27.05.1790 - 31.10.1797 Første side Innhold
Tingbok nr. A 18a 1790 - 1797 Første side Register Innhold