Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 85 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Overhoffretten 1667-1797

Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-5 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Oppland Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/82-1 1705 Kronologisk register til Overhofrettsdommer, ulokalt Østfold-Rogaland, ordna etter lagdømme. Første side Innhold

Statsarkivet i Hamar


Nord-Gudbrandsdal tingrett

RETTERGANG, Tingbøker
Tingbok nr. 1 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 22.02.1732 - 06.11.1733 Første side Innhold
Tingbok nr. 2 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 22.02.1734 - 20.10.1738 Første side Innhold
Tingbok nr. 3 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 26.02.1739 - 24.05.1742 Første side Innhold
Tingbok nr. 4 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 26.06.1742 - 04.12.1747 Første side Innhold
Tingbok nr. 5 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 23.02.1748 - 21.01.1752 Første side Innhold
Tingbok nr. 6 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 28.02.1752 - 20.06.1755 Første side Innhold
Tingbok nr. 7 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 30.06.1755 - 01.06.1758 Første side Innhold
Tingbok nr. 8a Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 29.06.1758 - 19.01.1759 Første side Innhold
Tingbok nr. 8b Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 27.02.1760 - 12.06.1764 Første side Innhold
Tingbok nr. 9 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 01.03.1764 - 03.06.1767 Første side Innhold
Tingbok nr. 10 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 03.07.1767 - 01.08.1772 Første side Innhold
Tingbok nr. 11 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 15.09.1772 - 17.10.1778 Første side Innhold
Tingbok nr. 12 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 28.02.1778 - 12.03.1783 Første side Innhold
Tingbok nr. 13a Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 03.03.1783 - 20.09.1785 Første side Innhold
Tingbok nr. 13b Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 23.09.1785 - 17.12.1788 Første side Innhold
Tingbok nr. 14 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 03.03.1789 - 28.11.1793 Første side Innhold
Tingbok nr. 15a Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 12.12.1793 - 06.08.1800 Første side Innhold
Tingbok nr. 15b Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 06.08.1800 - 20.12.1805 Første side Innhold
RETTERGANG, Ekstraretts- og åstedsprotokoller, Ekstrarettsprotokoller
Ekstrarettsprotokoll nr. 1 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 02.05.1800 - 29.03.1836 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 2 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 28.04.1836 - 28.06.1841 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 3 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 12.07.1841 - 03.03.1848 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 4 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 14.03.1848 - 01.08.1851 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 5 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 28.06.1848 - 24.04.1850 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 6 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 14.11.1849 - 02.06.1855 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 7 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 26.05.1851 - 11.03.1857 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 8 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 07.06.1855 - 27.08.1863 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 9 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 05.03.1857 - 12.04.1864 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 10 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 07.09.1863 - 30.04.1869 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 11 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 09.04.1864 - 14.04.1869 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 12 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 27.04.1869 - 07.08.1875 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 13 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 04.05.1869 - 03.08.1875 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 14 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 14.08.1875 - 24.05.1882 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 15 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 21.08.1875 - 12.06.1882 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 16 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 14.06.1882 - 23.07.1886 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 17 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 23.06.1882 - 22.07.1886 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 18 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 07.10.1885 - 13.09.1887 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 19 Nord-Gudbrandsdal sorenskr. 13.07.1887 - 11.07.1889 Første side Innhold

Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker for sorenskriveriet
Tingbok nr. 1 Sør-Gudbrandsdal sorenskr. 13.02.1730 - 22.10.1732 Første side Innhold

Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Nord-Gudbrandsdal
Tingbok nr. I 1 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 21.05.1662 - 12.12.1662 Første side Innhold
Tingbok nr. I 2 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 23.03.1663 - 03.12.1663 Første side Innhold
Tingbok nr. I 3 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 17.02.1664 - 19.10.1664 Første side Innhold
Tingbok nr. I 4 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 03.03.1665 - 28.10.1665 Første side Innhold
Tingbok nr. I 5 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 01.03.1666 - 06.12.1666 Første side Innhold
Tingbok nr. I 6 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 26.03.1667 - 13.12.1667 Første side Innhold
Tingbok nr. I 7 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 06.03.1668 - 17.12.1668 Første side Innhold
Tingbok nr. I 8 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 06.04.1671 - 06.12.1671 Første side Innhold
Tingbok nr. I 9 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 22.04.1672 - 06.12.1672 Første side Innhold
Tingbok nr. I 10 Gudbrandsdal sorenskr.; Nord-Gudbrandsdal distrikt 03.06.1673 - 23.12.1673 Første side Innhold