Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 129 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Overhoffretten 1667-1797

Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-1 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Akershus Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/82-1 1705 Kronologisk register til Overhofrettsdommer, ulokalt Østfold-Rogaland, ordna etter lagdømme. Første side Innhold

Statsarkivet i Hamar


Hedmark og Østerdal jordskifterett

Rettsbøker, Rettsbøker
Jordskifteprotokoll nr. 3.1 09.09.1901 - 21.08.1913 Vinger og Odal, Grue, Trysil, Nord-Aurdal og Eidsvoll Første side Register Innhold

Statsarkivet i Oslo


Eidsvoll tingrett

Rettergang, Ekstrarettsprotokoller
Ekstrarettsprotokoll nr. 1 Eidsvoll sorenskr. 11.08.1845 - 06.09.1853 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 2 Eidsvoll sorenskr. 23.11.1847 - 21.03.1855 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. L Eidsvoll sorenskr. 03.05.1853 - 18.07.1865 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. M Eidsvoll sorenskr. 19.04.1855 - 20.04.1865 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. N Eidsvoll sorenskr. 29.01.1864 - 03.04.1876 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. O Eidsvoll sorenskr. 07.08.1865 - 20.02.1878 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. P Eidsvoll sorenskr. 29.11.1875 - 06.03.1885 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. Q Eidsvoll sorenskr. 26.04.1878 - 08.10.1887 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. R Eidsvoll sorenskr. 06.10.1887 - 08.04.1897 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. S Eidsvoll sorenskr. 06.02.1885 - 12.05.1902 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. T Eidsvoll sorenskr. 16.05.1902 - 25.08.1910 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. U Eidsvoll sorenskr. 01.09.1910 - 28.11.1916 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. V Eidsvoll sorenskr. 03.04.1918 - 13.05.1919 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. W Eidsvoll sorenskr. 12.05.1919 - 11.03.1920 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. X Eidsvoll sorenskr. 15.03.1920 - 29.08.1922 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ekstrarettsprotokoll nr. Y Eidsvoll sorenskr. 29.08.1922 - 27.04.1925 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ekstrarettsprotokoll nr. Z Eidsvoll sorenskr. 25.05.1925 - 07.01.1955 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Øvre Romerike sorenskriveri

RETTERGANG, Tingbøker
Tingbok nr. A 1 Øvre Romerike sorenskr. 31.10.1651 - 30.04.1653 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 2 Øvre Romerike sorenskr. 13.10.1656 - 10.07.1657 Første side Innhold
Tingbok nr. A 3 Øvre Romerike sorenskr. 19.07.1658 - 28.04.1659 Første side Innhold
Tingbok nr. A 4 Øvre Romerike sorenskr. 25.05.1659 - 01.05.1660 Første side Innhold
Tingbok nr. A 5 Øvre Romerike sorenskr. 01.07.1661 - 12.12.1661 Første side Innhold
Tingbok nr. A 6 Øvre Romerike sorenskr. 04.01.1662 - 19.01.1663 Første side Innhold
Tingbok nr. A 7 Øvre Romerike sorenskr. 19.01.1663 - 23.11.1663 Første side Innhold
Tingbok nr. A 8 Øvre Romerike sorenskr. 06.02.1664 - 02.12.1664 Første side Innhold
Tingbok nr. A 9 Øvre Romerike sorenskr. 18.01.1665 - 27.11.1665 Første side Innhold
Tingbok nr. A 10 Øvre Romerike sorenskr. 01.02.1666 - 10.12.1666 Første side Innhold
Tingbok nr. A 11 Øvre Romerike sorenskr. 05.03.1667 - 21.12.1667 Første side Innhold
Tingbok nr. A 12 Øvre Romerike sorenskr. 22.01.1668 - 08.01.1669 Første side Innhold
Tingbok nr. A 13 Øvre Romerike sorenskr. 10.02.1669 - 13.01.1670 Første side Innhold
Tingbok nr. A 14 Øvre Romerike sorenskr. 14.02.1670 - 21.12.1670 Første side Innhold
Tingbok nr. A 15 Øvre Romerike sorenskr. 06.02.1671 - 04.12.1671 Første side Innhold
Tingbok nr. A 16 Øvre Romerike sorenskr. 15.12.1671 - 13.12.1672 Første side Innhold
Tingbok nr. A 17 Øvre Romerike sorenskr. 14.01.1673 - 23.12.1673 Første side Innhold
Tingbok nr. A 18 Øvre Romerike sorenskr. 07.02.1678 - 14.12.1678 Første side Innhold
Tingbok nr. A 19 Øvre Romerike sorenskr. 24.02.1679 - 17.12.1679 Første side Innhold
Tingbok nr. A 20 Øvre Romerike sorenskr. 24.02.1680 - 22.12.1680 Første side Innhold
Tingbok nr. A 21 Øvre Romerike sorenskr. 28.02.1681 - 22.12.1681 Første side Innhold
Tingbok nr. A 22 Øvre Romerike sorenskr. 06.03.1682 - 20.12.1682 Første side Innhold
Tingbok nr. A 23 Øvre Romerike sorenskr. 12.02.1683 - 21.01.1684 Første side Innhold
Tingbok nr. A 24 Øvre Romerike sorenskr. 29.02.1684 - 18.12.1684 Første side Innhold
Tingbok nr. A 25 Øvre Romerike sorenskr. 09.02.1685 - 24.01.1686 Første side Innhold
Tingbok nr. A 26 Øvre Romerike sorenskr. 03.02.1686 - 17.12.1686 Første side Innhold
Tingbok nr. A 27 Øvre Romerike sorenskr. 01.03.1688 - 13.12.1688 Første side Innhold
Tingbok nr. A 28 Øvre Romerike sorenskr. 31.01.1689 - 19.12.1689 Første side Innhold
Tingbok nr. A 29 Øvre Romerike sorenskr. 19.02.1690 - 24.11.1690 Første side Innhold
Tingbok nr. A 30 Øvre Romerike sorenskr. 19.02.1691 - 18.01.1692 Første side Innhold