Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 359 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


SAT/A-0005: Sunnmøre sorenskriveri

1: Rettergang
1A: Tingbøker
Tingbok nr. 24 Sunnmøre sorenskr. 1716 - 1718 Første side Innhold
Tingbok nr. 25 Sunnmøre sorenskr. 1719 - 1721 Første side Innhold
Tingbok nr. 26 Sunnmøre sorenskr. 1721 - 1724 Første side Innhold
Tingbok nr. 27 Sunnmøre sorenskr. 1725 - 1729 Første side Innhold
Tingbok nr. 28A Sunnmøre sorenskr. 1729 - 1732 Første side Innhold
Tingbok nr. 28B Sunnmøre sorenskr. 1732 - 1735 Første side Innhold
Tingbok nr. 29A Sunnmøre sorenskr. 1735 - 1738 Første side Innhold
Tingbok nr. 29B Sunnmøre sorenskr. 1738 - 1740 Første side Innhold
Tingbok nr. 30 Sunnmøre sorenskr. 1740 - 1743 Første side Innhold
Tingbok nr. 31 Sunnmøre sorenskr. 1743 - 1747 Første side Innhold
Tingbok nr. 32 Sunnmøre sorenskr. 1747 - 1753 Første side Innhold
Tingbok nr. 33a Sunnmøre sorenskr. 1757 - 1760 Første side Innhold
Tingbok nr. 33B Sunnmøre sorenskr. 1760 - 1763 Første side Innhold
Tingbok nr. 34A Sunnmøre sorenskr. 1763 - 1767 Første side Innhold
Tingbok nr. 34B Sunnmøre sorenskr. 1767 - 1771 Første side Innhold
Tingbok nr. 35A Sunnmøre sorenskr. 1771 - 1774 Første side Innhold
Tingbok nr. 35B Sunnmøre sorenskr. 1774 - 1777 Første side Innhold
Tingbok nr. 36A Sunnmøre sorenskr. 1777 - 1779 Første side Innhold
Tingbok nr. 36B Sunnmøre sorenskr. 1779 - 1782 Første side Innhold
Tingbok nr. 37 Sunnmøre sorenskr. 1782 - 1787 Første side Innhold
Tingbok nr. 38 Sunnmøre sorenskr. 1787 - 1793 Første side Innhold
Tingbok nr. 39 Sunnmøre sorenskr. 1793 - 1798 Første side Innhold
Tingbok nr. 40 Sunnmøre sorenskr. 1798 - 1805 Første side Innhold

SAT/A-0006: Nordre Sunnmøre sorenskriveri

1: Hoveddel
1: Rettergang
1A: Tingbøker/Justisprotokoller
Tingbok nr. 1 Nordre Sunnmøre sorenskr. 07.09.1805 - 16.06.1815 Første side
Tingbok nr. 2 Nordre Sunnmøre sorenskr. 20.06.1815 - 01.05.1821 Første side
Tingbok nr. 3 Nordre Sunnmøre sorenskr. 01.05.1821 - 12.05.1827 Første side
Tingbok nr. 4A Nordre Sunnmøre sorenskr. 12.05.1827 - 01.07.1831 Første side
Tingbok nr. 4B Nordre Sunnmøre sorenskr. 04.07.1831 - 19.06.1834 Første side
Tingbok nr. 5 Nordre Sunnmøre sorenskr. 20.06.1834 - 14.12.1838 Første side
Tingbok nr. 6A Nordre Sunnmøre sorenskr. 29.06.1838 - 16.10.1841 Første side
Tingbok nr. 6B Nordre Sunnmøre sorenskr. 18.10.1841 - 12.11.1844 Første side
1: Hoveddel
1: Rettergang
1B: Ekstrarettsprotokoller
Ekstrarettsprotokoll nr. 1a Nordre Sunnmøre sorenskr. 26.01.1839 - 14.09.1841 Register i 1b Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 1b Nordre Sunnmøre sorenskr. 17.09.1841 - 26.07.1844 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 2 Nordre Sunnmøre sorenskr. 27.07.1844 - 29.04.1850 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 3 Nordre Sunnmøre sorenskr. 28.01.1847 - 06.02.1851 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 4 Nordre Sunnmøre sorenskr. 16.03.1848 - 16.06.1853 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 5 Nordre Sunnmøre sorenskr. 02.05.1865 - 29.11.1871 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 6 Nordre Sunnmøre sorenskr. 13.06.1871 - 31.05.1884 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 7 Nordre Sunnmøre sorenskr. 30.01.1874 - 08.01.1887 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 8 Nordre Sunnmøre sorenskr. 05.10.1886 - 20.11.1893 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 9 Nordre Sunnmøre sorenskr. 07.03.1904 - 21.06.1909 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 10 Nordre Sunnmøre sorenskr. 15.07.1909 - 21.08.1913 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 11 Nordre Sunnmøre sorenskr. 21.08.1913 - 02.09.1916 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 12 Nordre Sunnmøre sorenskr. 02.09.1916 - 18.11.1919 Første side Register Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 13 Nordre Sunnmøre sorenskr. 08.07.1919 - 28.08.1923 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ekstrarettsprotokoll nr. 14 Nordre Sunnmøre sorenskr. 20.11.1919 - 23.08.1927 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ekstrarettsprotokoll nr. 15 Nordre Sunnmøre sorenskr. 26.07.1923 - 08.08.1969 Fra 12.9.1934 brukt som notarialprotokoll. Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

SAT/A-0025: Molde byfogd

1: Rettergang
1A: Justisprotokoller
Tingbok nr. 1 Molde byfogd 1764 - 1796 Første side Innhold
Tingbok nr. 2 Molde byfogd 1797 - 1831 Første side Innhold
Tingbok nr. 3 02.07.1836 - 28.06.1841 Første side Innhold