Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 16 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Hardanger og Voss Sorenskriveri

Rettargang, Tingbøker, Voss
Tingbok nr. Ag 1 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1742 - 1749 Første side
Tingbok nr. Ag 2 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1755 - 1766 Første side
Tingbok nr. Ag 3 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1766 - 1770 Første side
Tingbok nr. Ag 4 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1770 - 1775 Første side
Tingbok nr. Ag 5 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1775 - 1781 Første side
Tingbok nr. Ag 6 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1781 - 1786 Første side
Tingbok nr. Ag 7 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1786 - 1797 Første side
Tingbok nr. Ag 8 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1797 - 1802 Første side
Tingbok nr. Ag 9 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1802 - 1810 Første side
Tingbok nr. Ag 10 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1810 - 1821 Første side
Tingbok nr. Ag 11 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1821 - 1829 Første side
Tingbok nr. Ag 12 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1829 - 1837 Første side
Tingbok nr. Ag 13 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1837 - 1842 Første side
Tingbok nr. Ag 14 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1842 - 1852 Første side
Tingbok nr. Ag 15 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1852 - 1866 Første side
Tingbok nr. Ag 16 Hardanger og Voss sorenskr.; Voss distrikt 1866 - 1873 Første side