Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 11 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Oplandenes lagstol

Rettergang, Tingbøker
Tingbok nr. 1 1611 - 1613 Første side
Tingbok nr. 2 1696 - 1712 Første side
Tingbok nr. 3 1713 - 1727 Første side
Tingbok nr. 4 1728 - 1736 Første side
Tingbok nr. 5 1737 - 1748 Første side
Tingbok nr. 6 1748 - 1752 Første side
Tingbok nr. 7 1752 - 1765 Første side
Tingbok nr. 8 1765 - 1783 Første side
Tingbok nr. 9 1771 - 1798 Første side
Tingbok nr. 10 1790 - 1798 Første side
Rettergang, Settedommerprotokoller
Tingbok nr. 1 1771 - 1777 Settedommerprotokoll Første side