Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 94 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

RETTERGANG, Tingbøker
Tingbok nr. A 1 Nedre Romerike sorenskr. 15.01.1663 - 23.12.1663 Første side Innhold
Tingbok nr. A 2 Nedre Romerike sorenskr. 06.02.1668 - 17.12.1668 Første side Innhold
Tingbok nr. A 3 Nedre Romerike sorenskr. 03.05.1669 - 15.01.1670 Første side Innhold
Tingbok nr. A 4 Nedre Romerike sorenskr. 11.02.1670 - 20.12.1670 Første side Innhold
Tingbok nr. A 5 Nedre Romerike sorenskr. 21.01.1671 - 12.01.1672 Første side Innhold
Tingbok nr. A 6 Nedre Romerike sorenskr. 17.01.1672 - 17.12.1672 Første side Innhold
Tingbok nr. A 7 Nedre Romerike sorenskr. 11.01.1675 - 21.12.1675 Første side Innhold
Tingbok nr. A 8 Nedre Romerike sorenskr. 09.02.1676 - 23.01.1677 Første side Innhold
Tingbok nr. A 9 Nedre Romerike sorenskr. 24.04.1677 - 14.12.1677 Første side Innhold
Tingbok nr. A 10 Nedre Romerike sorenskr. 15.02.1678 - 09.01.1679 Første side Innhold
Tingbok nr. A 11 Nedre Romerike sorenskr. 09.02.1680 - 17.12.1680 Første side Innhold
Tingbok nr. A 12 Nedre Romerike sorenskr. 07.02.1681 - 20.12.1681 Første side Innhold
Tingbok nr. A 13 Nedre Romerike sorenskr. 12.01.1682 - 22.12.1682 Første side Innhold
Tingbok nr. A 14 Nedre Romerike sorenskr. 07.02.1683 - 27.10.1683 Første side Innhold
Tingbok nr. A 15 Nedre Romerike sorenskr. 18.02.1684 - 19.12.1684 Første side Innhold
Tingbok nr. A 16 Nedre Romerike sorenskr. 17.01.1685 - 21.12.1685 Første side Innhold
Tingbok nr. A 17 Nedre Romerike sorenskr. 18.01.1686 - 21.12.1686 Første side Innhold
Tingbok nr. A 18 Nedre Romerike sorenskr. 11.02.1687 - 16.01.1688 Første side Innhold
Tingbok nr. A 19 Nedre Romerike sorenskr. 30.01.1688 - 05.04.1689 Første side Innhold
Tingbok nr. A 20 Nedre Romerike sorenskr. 22.04.1689 - 30.09.1690 Første side Innhold
Tingbok nr. A 21 Nedre Romerike sorenskr. 28.10.1690 - 17.12.1691 Første side Innhold
Tingbok nr. A 22 Nedre Romerike sorenskr. 01.03.1692 - 13.02.1693 Første side Innhold
Tingbok nr. A 23 Nedre Romerike sorenskr. 01.03.1693 - 17.02.1694 Første side Innhold
Tingbok nr. A 24 Nedre Romerike sorenskr. 01.03.1694 - 11.01.1695 Første side Innhold
Tingbok nr. A 25 Nedre Romerike sorenskr. 21.02.1695 - 19.12.1696 Første side Innhold
Tingbok nr. A 26 Nedre Romerike sorenskr. 01.03.1697 - 10.01.1699 Første side Innhold
Tingbok nr. A 27 Nedre Romerike sorenskr. 24.10.1702 - 08.01.1704 Første side Innhold
Tingbok nr. A 28 Nedre Romerike sorenskr. 02.03.1705 - 11.01.1706 Første side Innhold
Tingbok nr. A 29 Nedre Romerike sorenskr. 12.03.1706 - 26.01.1707 Første side Innhold
Tingbok nr. A 30 Nedre Romerike sorenskr. 12.03.1707 - 17.04.1708 Første side Innhold
Tingbok nr. A 31 Nedre Romerike sorenskr. 24.03.1708 - 11.12.1708 Første side Innhold
Tingbok nr. A 32 Nedre Romerike sorenskr. 13.02.1709 - 15.03.1710 Første side Innhold
Tingbok nr. A 33 Nedre Romerike sorenskr. 12.03.1710 - 23.11.1711 Første side Innhold
Tingbok nr. A 34 Nedre Romerike sorenskr. 25.11.1711 - 11.07.1714 Første side Innhold
Tingbok nr. A 35 Nedre Romerike sorenskr. 27.06.1714 - 13.01.1718 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 36 Nedre Romerike sorenskr. 12.03.1718 - 03.07.1721 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 37 Nedre Romerike sorenskr. 07.07.1721 - 27.03.1724 Første side Innhold
Tingbok nr. A 38 Nedre Romerike sorenskr. 08.08.1730 - 17.03.1738 Første side Innhold
Tingbok nr. A 39 Nedre Romerike sorenskr. 25.11.1737 - 26.11.1744 Første side Innhold
Tingbok nr. A 40 Nedre Romerike sorenskr. 1750 - 1753 Første side Innhold
Tingbok nr. A 41 Nedre Romerike sorenskr. 08.05.1753 - 12.01.1759 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 42 Nedre Romerike sorenskr. 15.01.1759 - 19.03.1765 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 43 Nedre Romerike sorenskr. 01.07.1765 - 22.07.1773 Første side Innhold
Tingbok nr. A 44 Nedre Romerike sorenskr. 01.10.1773 - 10.03.1781 Første side Innhold
Tingbok nr. A 45a Nedre Romerike sorenskr. 10.03.1781 - 05.04.1786 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 45b Nedre Romerike sorenskr. 27.04.1786 - 04.12.1793 Første side Register Innhold
Tingbok nr. A 46 Nedre Romerike sorenskr. 01.03.1794 - 09.07.1799 Første side Innhold
Tingbok nr. A 47 Nedre Romerike sorenskr. 13.07.1799 - 05.11.1811 Første side Innhold
RETTERGANG, Ekstrarettsprotokoller
Ekstrarettsprotokoll nr. 1 Nedre Romerike sorenskr. 29.04.1761 - 04.11.1769 Første side Innhold
Ekstrarettsprotokoll nr. 2 Nedre Romerike sorenskr. 30.04.1768 - 16.10.1777 Første side Innhold