Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 27 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Sønnafjelske bergamt

Rettsvesen, Bergamtrettens domsprotokoller
Domprotokoll nr. 2 17.04.1711 - 19.10.1720 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 1 28.04.1694 - 09.05.1698 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 3 19.10.1720 - 21.05.1727 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 4 26.05.1727 - 07.03.1741 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 5 07.03.1741 - 03.09.1751 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 6 15.09.1751 - 08.02.1757 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 7 09.02.1757 - 17.03.1766 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 8 17.03.1766 - 23.10.1779 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 9 25.10.1779 - 13.07.1807 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 10 18.07.1807 - 16.01.1813 Første side Innhold
Rettsvesen, Underrettens domsprotokoller
Domprotokoll nr. 2 04.03.1702 - 10.03.1704 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 4 09.01.1705 - 09.12.1705 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 5 16.01.1706 - 04.12.1706 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 6 02.03.1709 - 14.12.1709 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 8 11.12.1710 - 14.01.1713 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 1 21.01.1699 - 31.07.1700 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 3 12.04.1704 - 06.12.1704 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 7 18.01.1710 - 22.11.1710 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 9 28.01.1713 - 19.12.1716 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 10 23.01.1716 - 03.06.1719 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 11 30.06.1721 - 09.09.1724 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 12 16.09.1724 - 18.01.1727 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 13 31.01.1727 - 11.03.1735 Første side Innhold
Rettsvesen, Bergamtrettens voterinsgprotokoller
Voteringsprotokoll nr. 7 02.08.1779 - 18.09.1812 Første side Innhold
Rettsvesen, Bergamtrettens reiseprotokoller
Tingbok nr. 6 I 22.05.1739 - 24.09.1762 Første side Register Innhold
Tingbok nr. 6 II 13.09.1762 - 22.12.1788 Første side Innhold
Tingbok nr. 6 III 27.10.1794 - 11.02.1811 Første side Innhold