Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-2881: Overadmiralitetsretten 1807-1809 og 1813-1815

A: Justis-, doms- og voteringsprotokoller m.m.
Tingbok nr. 1 28.03.1808 - 28.06.1815 Første side Innhold
Domprotokoll nr. 2 20.04.1808 - 28.06.1815 Første side Innhold
Voteringsprotokoll nr. 3 1808 - 1814 Første side Innhold