Søk etter skanna rettergangsmateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 297 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-2884: Overhoffretten 1667-1797

Registratur nr. 1119/51 I 1666 - 1683 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 II 1684 - 1698 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 III 1699 - 1709 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-1 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Akershus Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-10 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Vest-Agder Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-11 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Rogaland Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-12 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Bergen Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-13 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Hordaland Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-14 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Sogn og Fjordane Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-15 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Møre og Romsdal Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-16 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Sør-Trøndelag Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-17 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Nord-Trøndelag Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-18 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Nordland Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-19 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Troms Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-2 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Oslo Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-3 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Østfold Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-4 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Hedmark Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-5 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Oppland Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-6 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Buskerud Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-7 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Vestfold Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-8 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Telemark Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/80-9 1705 Topografisk register til Overhoffrettsdommer: Aust-Agder Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/81 1705 Register til Overhoffrettsdommer, lokalt uvisst hvor, ordna alfabetisk, dels ordna etter lagdømme. Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/82-1 1705 Kronologisk register til Overhofrettsdommer, ulokalt Østfold-Rogaland, ordna etter lagdømme. Første side Innhold
Register til rettergangsmateriale nr. 1119/82-2 1705 Kronologisk register til Overhofrettsdommer, ulokalt Bergen-Finnmark, ordna etter lagdømme. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 IV 1710 - 1718 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 V 1719 - 1728 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 VI 1729 - 1739 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 VII 1740 - 1750 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 VIII 1751 - 1760 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 IX 1761 - 1769 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 X 1770 - 1775 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 XI 1776 - 1784 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Registratur nr. 1119/51 XII 1785 - 1797 Registratur over Overhoffrettens dommer. Første side Innhold
Aa: Avsiktsprotokoller
Avsiktsprotokoll nr. 1 1661 Første side Register Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 2 1664 Første side Register Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 3 1667 Første side Register Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 4 1668 Første side Register Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 5 1669 Første side Register Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 6 1670 Første side Register Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 7 1671 Første side Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 8 1672 Første side Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 9 1667 - 1672 Første side Register Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 10 1673 Første side Register Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 11 1674 Første side Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 12 1675 Første side Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 13 1678 Første side Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 14 1679 Første side Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 15 1680 Første side Innhold
Avsiktsprotokoll nr. 16 1681 Første side Innhold