Báddejumit dievasčoahkkimiin Sámedikkis/Opptak av plenumsmøter i Sametinget 9.-10.10.1989 (1:3)

Tidsrom

Dievasčoahkkin / Plenumsmøte 9.-10.10.1989


Tittel Lengde Medvirkende
Dievasčoahkkin / Plenumsmøte 9.-10.10.1989 01:27:42
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/OA-1006/SD-Audio/U/Ub/Uba/L0001
Lenke til Arkivportalen
SAMI-OA-1006: Sámediggi - Sametinget
SD-Audio: Sámedikkii vokalaarkiivvat / Sametingets vokalarkiver
U: Vokalaarkiivat / Vokalarkiver
Ub: Sámedikki hálddáhus
Uba: Dievasčoahkkimat Sámedikkis
L0001: Dievasčoahkkimat / Plenumsmøter 1989-1990
Lydopptak nr. 1.1 /09.10.1989 - 10.10.1989 - - Møteprotokoller Lyd, film og video Samer og samisk kultur Politikk Statlige arkiver
Referanser