Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1300/H/Ha/Haa/L0013kirke
Lenke til Arkivportalen
Skjervøy sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater
Haa: Kirkebøker
L0013kirke: Kirkebok
Ministerialbok nr. 13 /1863 - 1877 Troms fylke
Skjervøy prgj.
Nordreisa sokn
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Vaksinasjon Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken