Innhold

Finnmark


Vadsø prestegjeld

Innflyttede - Vadsø bysokn
Ukjent år Innflyttede
1880-1889 1885-1894 (s. 1)
1890-1899 1885-1894 (s. 1)
Utflyttede - Vadsø bysokn
Ukjent år Side 6
1880-1889 1885-1887 (s. 7) 1887 (s. 8) 1888 (s. 9) 1888-1891 (s. 10)
1890-1899 1888-1891 (s. 10) 1891-1893 (s. 11) 1894 (s. 12)
Innmeldte - Vadsø bysokn
Ukjent år Side 14
1890-1899 1893 (s. 15)
Utmeldte - Vadsø bysokn
Ukjent år Side 19
1890-1899 1894-1895 (s. 20)
Dagregister - Vadsø bysokn
Ukjent år Side 23
1880-1889 1885 (s. 24) 1886 (s. 29) 1887 (s. 35) 1888 (s. 41) 1889 (s. 47)
1890-1899 1890 (s. 50) 1891 (s. 55) 1892 (s. 59) 1893 (s. 64) 1894 (s. 66) 1895 (s. 70) 1896 (s. 78) 1897 (s. 83) 1898 (s. 87) 1899 (s. 91)
1900-1909 1900 (s. 94) 1901 (s. 97)
Notatside - Vadsø bysokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 2
Kildeinformasjon
SATØ/S-1325/H/Hb/L0005klokker
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vadsø soknepreskontor H: Kirkelige handlinger
Hb: Klokkerbøker
L0005klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 5/1885 - 1901 Finnmark fylke
Vadsø prgj.
Vadsø bysokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken