Kildeinformasjon
SATØ/S-1325/H/Hb/L0004klokker
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vadsø soknepreskontor H: Kirkelige handlinger
Hb: Klokkerbøker
L0004klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 4/1885 - 1895 Finnmark fylke
Vadsø prgj.
Vadsø bysokn
- -