Innhold

Troms


Trondenes prestegjeld

Viede - Trondenes sokn
Ukjent år Viede
1870-1879 1878 (s. 1) 1879 (s. 6)
1880-1889 1880 (s. 10) 1881 (s. 15) 1882 (s. 20) 1883 (s. 25) 1884 (s. 30) 1885 (s. 35) 1886 (s. 39) 1887 (s. 45) 1888 (s. 50) 1889 (s. 54)
1890-1899 1890 (s. 58)
Døde og begravede - Trondenes sokn
Ukjent år Side 62
1870-1879 1878 (s. 63) 1879 (s. 67)
1880-1889 1880 (s. 72) 1881 (s. 77) 1882 (s. 86) 1883 (s. 93) 1884 (s. 101) 1885 (s. 106) 1886 (s. 111) 1887 (s. 116) 1888 (s. 121) 1889 (s. 151)
1890-1899 1890 (s. 159)
Innflyttede - Trondenes sokn
Ukjent år Side 124
1870-1879 1878 (s. 125) 1879 (s. 127)
1880-1889 1880 (s. 128) 1881 (s. 129) 1882 (s. 130) 1883 (s. 131) 1883-1886 (s. 132) 1886-1890 (s. 133)
1890-1899 1886-1890 (s. 133) 1890 (s. 134)
Utflyttede - Trondenes sokn
Ukjent år Side 162
1870-1879 1878-1879 (s. 163)
1880-1889 1880 (s. 164) 1881-1882 (s. 165) 1882 (s. 166) 1883-1887 (s. 167) 1888-1890 (s. 168) 1889 (s. 169)
1890-1899 1888-1890 (s. 168) 1890 (s. 170)
Innmeldte - Trondenes sokn
Ukjent år Side 180
1880-1889 1880-1881 (s. 181) 1882-1883 (s. 182) 1883-1886 (s. 183) 1887-1889 (s. 184)
Utmeldte - Trondenes sokn
Ukjent år Side 202
1870-1879 1879-1885 (s. 203)
1880-1889 1879-1885 (s. 203) 1885-1889 (s. 204)
1890-1899 1890 (s. 205)
Døde dissentere - Trondenes sokn
1870-1879 1878-1886 (s. 120)
1880-1889 1878-1886 (s. 120)
Dagregister - Trondenes sokn
Ukjent år Side 220
1870-1879 1878 (s. 221) 1879 (s. 224)
1880-1889 1880 (s. 229) 1881 (s. 234) 1882 (s. 240) 1883 (s. 245) 1884 (s. 249) 1885 (s. 251) 1886 (s. 254) 1887 (s. 255) 1888 (s. 259) 1889 (s. 261)
1890-1899 1890 (s. 263)
Notatside - Trondenes sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 135
Kildeinformasjon
SATØ/S-1319/H/Hb/L0010klokker
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Trondenes sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Hb: Klokkerbøker
L0010klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 10/1878 - 1890 Troms fylke
Trondenes prgj.
Trondenes sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken