Kildeinformasjon
SATØ/S-1325/H/Hb/L0002klokker
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vadsø soknepreskontor H: Kirkelige handlinger
Hb: Klokkerbøker
L0002klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 2/1875 - 1884 Finnmark fylke
Vadsø prgj.
Vadsø bysokn
- -