Kildeinformasjon
SATØ/S-1325/H/Hb/L0001klokker
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vadsø soknepreskontor H: Kirkelige handlinger
Hb: Klokkerbøker
L0001klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1/1843 - 1853 Finnmark fylke
Vadsø prgj.
Vadsø bysokn
Vadsø landsokn
- -