Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1304/G/Gb/L0001klokker
Lenke til Arkivportalen
Tromsøysund sokneprestkontor G: Kirkelige handlinger
Gb: Klokkerbøker
L0001klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 /1857 - 1869 Troms fylke
Tromsøysund prgj.
Tromsøysund sokn
Notatside, fol. 20: Om at noen barn fra Malangen ble døpt i Trømsø kirke, 1860. Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Vaksinasjon Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken