Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1343/G/Gb/L0006klokker
Lenke til Arkivportalen
Tromsø sokneprestkontor/stiftsprosti/domprosti G: Kirkelige handlinger
Gb: Klokkerbøker
L0006klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 6/1857 - 1866 Troms fylke
Tromsø prgj.
Tromsø sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken