Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1311/G/Ga/Gab/L0001klokker
Lenke til Arkivportalen
Målselv sokneprestembete G: Kirkelige handlinger
Ga: Kirkebøker og klokkerduplikater
Gab: Klokkerbøker
L0001klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 /1856 - 1866 Troms fylke
Målselv prgj.
Målselv sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Vaksinasjon Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken