Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-0077/H/Ha/Hab/L0006klokker
Lenke til Arkivportalen
Ibestad sokneprestembete H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater
Hab: Klokkerbøker
L0006klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 6 /1871 - 1879 Troms fylke
Ibestad prgj.
Ibestad sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken