Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-0077/H/Ha/Hab/L0002klokker
Lenke til Arkivportalen
S-0077: Ibestad sokneprestembete
H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater
Hab: Klokkerbøker
L0002klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 2 /1821 - 1833 Troms fylke
Ibestad prgj.
Ibestad sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken