Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1323/G/Ga/Gab/L0004klokker
Lenke til Arkivportalen
S-1323: Kvæfjord sokneprestkontor
G: Kirkelige handlinger
Ga: Kirke- og klokkerbøker
Gab: Klokkerbøker
L0004klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 4 /1870 - 1886 Troms fylke
Kvæfjord prgj.
Kvæfjord sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken