Innhold

Oppland


Lesja prestegjeld

Konfirmerte - Dovre, Lesjaskog, Lesja, Øvre Folldal sokn
1770-1779 1772-1773 (s. 38-39) 1774 (s. 40-41) 1775 (s. 46-47) 1775-1777 (s. 48-49) 1777 (s. 50-51) 1778 (s. 52-53) 1779 (s. 54-55)
1780-1789 1780 (s. 56-57) 1781 (s. 62-63) 1782 (s. 64-65) 1783 (s. 66-67) 1784 (s. 68-69) 1785 (s. 70-71) 1785-1788 (s. 72-73) 1789 (s. 74-75)
1790-1799 1790-1791 (s. 76-77) 1792 (s. 78-79) 1793 (s. 80-81) 1794-1795 (s. 84-85) 1795 (s. 86-87) 1796 (s. 88-89) 1796-1798 (s. 90-91) 1798 (s. 92-93) 1799 (s. 94-95) 1799-1801 (s. 96-97)
1800-1809 1799-1801 (s. 96-97) 1801 (s. 98-99) 1803 (s. 102-103) 1804 (s. 106-107) 1805-1808 (s. 108-109) 1808 (s. 110-111) 1809 (s. 114-115)
1810-1819 1810 (s. 116-117) 1810-1812 (s. 118-119) 1812 (s. 120-121) 1812-1815 (s. 122-123) 1816 (s. 124-125) 1817 (s. 126-127)
Kronologisk liste - Dovre, Lesjaskog, Lesja, Øvre Folldal sokn
1730-1739 1732-1733 (s. 0-1) 1732-1735 (s. 2-3) 1732 (s. 150-157) 1733 (s. 164-165) 1734 (s. 174-175) 1735 (s. 4-5) 1736 (s. 6-7) 1736-1738 (s. 8-9) 1737-1740 (s. 10-13) 1737 (s. 208-209) 1738 (s. 218-219) 1739-1743 (s. 14-15) 1739 (s. 230-231)
1740-1749 1737-1740 (s. 10-13) 1739-1743 (s. 14-15) 1740-1750 (s. 16-31) 1740 (s. 240-241) 1741-1750 (s. 32-17) 1741 (s. 248-249) 1742-1744 (s. 18-19) 1742 (s. 260-261) 1743 (s. 270-271) 1744-1745 (s. 20-21) 1744 (s. 280-281) 1745-1746 (s. 22-23) 1745 (s. 290-291) 1746-1747 (s. 24-25) 1746-1748 (s. 26-27) 1746 (s. 300-301) 1747-1749 (s. 28-29) 1747 (s. 314-315) 1748-1750 (s. 30-33) 1748 (s. 324-325) 1749 (s. 336-337)
1750-1759 1740-1750 (s. 16-31) 1741-1750 (s. 32-17) 1748-1750 (s. 30-33) 1750-1752 (s. 34-35) 1750 (s. 346-347) 1751 (s. 354-355) 1752-1753 (s. 36-37) 1752 (s. 362-363) 1753-1754 (s. 38-39) 1753 (s. 372-373) 1754 (s. 382-383) 1755 (s. 396-397) 1756 (s. 412-413) 1757 (s. 430-431) 1758 (s. 444-445) 1759 (s. 454-455)
1760-1769 1760 (s. 466-467) 1761 (s. 482-483) 1762 (s. 494-495) 1763 (s. 506-507) 1764 (s. 516-517) 1765 (s. 532-533) 1766 (s. 544-545) 1767 (s. 558-559) 1768 (s. 574-575) 1769 (s. 588-589)
1770-1779 1770 (s. 604-605) 1771 (s. 622-623) 1772 (s. 636-637) 1773 (s. 652-653) 1774 (s. 664-665) 1775 (s. 680-681) 1776 (s. 698-699)
Annen liste - Dovre, Lesjaskog, Lesja, Øvre Folldal sokn
Ukjent år Side 130-131
1800-1809 1808-1810 (s. 148-149)
1810-1819 1808-1810 (s. 148-149)
Notatside - Dovre, Lesjaskog, Lesja, Øvre Folldal sokn
1730-1739 1735-1759 (s. 726-727)
1740-1749 1735-1759 (s. 726-727) 1747-1756 (s. 728-729)
1750-1759 1735-1759 (s. 726-727) 1747-1756 (s. 728-729)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/PREST-068/H/Ha/Haa/L0002
Lenke til Arkivportalen
PREST-068: Lesja prestekontor
H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Haa: Kirkebøker
L0002: Kirkebok for Lesja
Ministerialbok nr. 2 /1732 - 1776 Oppland fylke
Hedmark fylke
Lesja prgj.
Dovre sokn
Lesjaskog sokn
Lesja sokn
Øvre Folldal sokn
Kronologisk liste, pag. 1-38, år 1732-1754: Trolovede, viede og offentlige skriftemål. Sistnevnte til mai 1750. Kronologisk liste, pag. 151-725, 1732-1776: Døpte, døde, introduserte og antall kommuniserte. Sistnevnte til og med år 1733. Fra pag. 394, 1754, alle kirkehandlinger. Annen liste, pag. 131: Fortegnelse over de som har vist fram attest. Annen liste, pag. 146-148: Opplysninger om falne soldater og deres familier. Annen liste, pag. 149: Diverse regnskap 1808-1810. Notatside, pag. 726: Om kirkebokas tilstand. Notatside, pag. 727-728: Om årlige innsendelser av diverse tabeller til "Provstien" 1735-1756. Konfirmerte 1817 på pag. 130. I tillegg konfirmanter gjeldende 25. april, uten årsdatering, usikkert om dette også gjelder for 1817. Enkelte sider av kirkeboka er feilinnbundet. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken