Innhold

Hedmark


Kvikne prestegjeld

Fødte og døpte - Kvikne, Innset sokn
1760-1769 1764 (s. 1-2) 1765 (s. 15-16) 1766 (s. 27-28) 1767 (s. 41-42) 1768 (s. 57-58) 1769 (s. 71-72)
1770-1779 1770 (s. 87-88) 1771 (s. 97-98) 1772 (s. 107-108) 1773 (s. 119-120) 1774 (s. 127-128) 1775 (s. 137-138) 1776 (s. 149-150) 1777 (s. 161-162) 1778 (s. 173-174) 1779 (s. 185-186)
1780-1789 1780 (s. 195-196) 1781 (s. 205-206) 1782 (s. 215-216) 1783 (s. 225-226) 1784 (s. 233-234)
Konfirmerte - Kvikne, Innset sokn
1760-1769 1764 (s. 11-12) 1766 (s. 37-38) 1769 (s. 77-78)
1770-1779 1771 (s. 105-106) 1772 (s. 111-112) 1773 (s. 123-124) 1774 (s. 135-136) 1776 (s. 151-152) 1778 (s. 179-180)
1780-1789 1781 (s. 211-212)
Viede - Kvikne, Innset sokn
1760-1769 1764 (s. 321-322) 1765 (s. 323-324) 1766 (s. 325-326) 1767 (s. 327-328) 1768 (s. 329-330) 1769 (s. 331-332)
1770-1779 1770-1771 (s. 333-334) 1772-1773 (s. 337-338) 1774 (s. 339-340) 1775 (s. 341-342) 1776 (s. 343-344) 1777-1778 (s. 345-346) 1779-1781 (s. 349-350)
1780-1789 1779-1781 (s. 349-350) 1782 (s. 351-352) 1783 (s. 353-354) 1784 (s. 355-356)
Døde og begravede - Kvikne, Innset sokn
1760-1769 1764 (s. 261-262) 1765 (s. 263-264) 1767 (s. 267-268) 1768 (s. 271-272) 1769 (s. 273-274)
1770-1779 1770 (s. 275-276) 1771 (s. 277-278) 1772-1773 (s. 279-280) 1773 (s. 281-282) 1774 (s. 283-284) 1775-1776 (s. 285-286) 1777 (s. 287-288) 1778 (s. 289-290) 1779-1780 (s. 291-292)
1780-1789 1779-1780 (s. 291-292) 1781-1782 (s. 293-294) 1783-1784 (s. 295-296)
Offentlige skriftemål (publice absolverede) - Kvikne, Innset sokn
1760-1769 1764-1767 (s. 359-360)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/PREST-064/H/Ha/Haa/L0002
Lenke til Arkivportalen
PREST-064: Kvikne prestekontor
H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Haa: Kirkebøker
L0002: Kirkebok for Kvikne
Ministerialbok nr. 2 /1764 - 1784 Hedmark fylke
Kvikne prgj.
Kvikne sokn
Innset sokn
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken