Kildeinformasjon
SAH/PREST-100/H/Ha/Hab/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Vardal prestekontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0006: Klokkerbok for Vardal
Klokkerbok nr. 6/1869 - 1881 Oppland fylke
Vardal prgj.
Vardal sokn
Hunn sokn
- -