Kildeinformasjon
SAH/PREST-054/H/Ha/Hab/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Rendalen prestekontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0001: Klokkerbok for Drevsjø
Klokkerbok nr. 1/1847 - 1857 Hedmark fylke
Rendal prgj.
Drevsjø sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken