Kildeinformasjon
SAH/PREST-008/H/Ha/Hab/L0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Vang prestekontor, Hedmark H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0012: Klokkerbok for Vang, H., Hamar by
Klokkerbok nr. 12/1878 - 1889 Hedmark fylke
Vang prgj.
Hamar sokn
- -