Innhold
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-99925/H/Ha/Hab/Habb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Finnås sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
Hab: Klokkarbøker
Habb: Bremnes sokn
L0001: Klokkarbok
Klokkerbok nr. B 1 /1851 - 1870 Hordaland fylke
Finnås prgj.
Bremnes sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken