Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-99925/H/Ha/Hab/Haba/L0002
Lenke til Arkivportalen
A-99925: Finnås sokneprestembete
H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
Hab: Klokkarbøker
Haba: Moster sokn
L0002: Klokkarbok
Klokkerbok nr. A 2 /1873 - 1882 Hordaland fylke
Finnås prgj.
Moster sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken