Innhold

Oslo


Oslo by

Lysninger - Garnisonsmenigheten diverse
Ukjent år Lysninger
1870-1879 1879
1880-1889 1880 1881 1882 1883 1884 1884-1886 1886 1887 1888 1889
1890-1899 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897-1898 1898 1899
1900-1909 1900 1901 1902
Notatside - Garnisonsmenigheten diverse
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Ytterperm Ytterperm
Innerperm Innerperm
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
SAO/A-10846/H/Hb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Garnisonsmenigheten Kirkebøker H: LYSNINGSBØKER
Hb: Lysningsbøker II
L0002: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. II 2/1879 - 1902 Oslo fylke
Oslo by
Garnisonsmenigheten div
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken