Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-74801/H/Hab/L0023
Lenke til Arkivportalen
Domkirken Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
L0023: Klok C3
Klokkerbok nr. C 3/1854 - 1880 Bergen fylke
Domkirken prgj.
Domkirken sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Konfirmasjon Statlige arkiver Kirken