Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-74801/H/Hab/L0038
Lenke til Arkivportalen
Domkirken sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
L0038: Klok E2
Klokkerbok nr. E 2 /1847 - 1859 Bergen fylke
Domkirken prgj.
Domkirken sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken