Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-238/G/Ga/L0001
Lenke til Arkivportalen
Nore kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Nore sogn (Hovedsognet)
L0001: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 1/1872 - 1877 Buskerud fylke
Nore prgj.
Nore sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken