Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-228/G/Gb/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-228: Hole kirkebøker
G: Klokkerbøker
Gb: Klokkerbøker- Rekke II: Tyristrand
L0001: Klokkerbok
Klokkerbok nr. II 1 /1859 - 1878 Buskerud fylke
Hole prgj.
Tyristrand sokn
Notatsider, fol. 134-135: Bibelutdelinger 1873-1879. Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken