Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-234/G/Ga/L0007
Lenke til Arkivportalen
Modum kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Prestegjeldet/hovedsognet (Heggen)
L0007: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 7 /1869 - 1878 Buskerud fylke
Modum prgj.
Modum (Heggen) sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken