Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10362a/G/Ga/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-10362a: Nordstrand prestekontor Kirkebøker
G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker
L0001: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 1 /1911 - 1918 Akershus fylke
Nordstrand prgj.
Nordstrand sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Borgerlige vielser Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken