Kildeinformasjon
SAKO/A-257/G/Ga/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Bø kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Prestegjeldet
L0002: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 2/1853 - 1866 Telemark fylke
Bø prgj.
Bø sokn
Lunde sokn
Ytre Flåbygd sokn
- -