Kildeinformasjon
SAKO/A-306/G/Ga/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Solum kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Hovedsognet
L0003: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 3/1848 - 1859 Telemark fylke
Solum prgj.
Solum sokn
- -