Kildeinformasjon
SAKO/A-104/G/Gb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Porsgrunn kirkebøker G: Klokkerbøker
Gb: Klokkerbøker - Rekke II: Østre Porsgrunn
L0002: Klokkerbok
Klokkerbok nr. II 2/1828 - 1841 Telemark fylke
Porsgrunn prgj.
Østre Porsgrunn sokn
- -