Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-228/G/Gb/L0002
Lenke til Arkivportalen
A-228: Hole kirkebøker
G: Klokkerbøker
Gb: Klokkerbøker- Rekke II: Tyristrand
L0002: Klokkerbok
Klokkerbok nr. II 2 /1878 - 1889 Buskerud fylke
Hole prgj.
Tyristrand sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken