Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10846/G/Ga/L0001
Lenke til Arkivportalen
Garnisonsmenigheten Kirkebøker G: KLOKKERBØKER
Ga: Klokkerbøker
L0001: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 /1796 - 1814 Akershus fylke
Oslo fylke
Aker prgj.
Akershus slottsmenighet div
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken