Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10846/H/Ha/L0007
Lenke til Arkivportalen
Garnisonsmenigheten Kirkebøker H: LYSNINGSBØKER
Ha: Lysningsbøker
L0007: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. I 7/1872 - 1893 Oslo fylke
Oslo by
Garnisonsmenigheten div
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken