Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10846/H/Ha/L0005
Lenke til Arkivportalen
Garnisonsmenigheten Kirkebøker H: LYSNINGSBØKER
Ha: Lysningsbøker
L0005: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. I 5/1844 - 1856 Oslo fylke
Oslo by
Garnisonsmenigheten div
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken