Innhold

Oslo


Oslo by

Lysninger - Garnisonsmenigheten diverse
1830-1839 1835 (s. 2-3) 1836 (s. 16-17) 1837 (s. 48-49) 1838 (s. 70-71) 1839 (s. 98-99)
1840-1849 1840 (s. 142-143)
Notatside - Garnisonsmenigheten diverse
1830-1839 1835-1840 (s. 0-1) 1835
1840-1849 1835-1840 (s. 0-1)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 0-1
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10846/H/Ha/L0003
Lenke til Arkivportalen
Garnisonsmenigheten Kirkebøker H: LYSNINGSBØKER
Ha: Lysningsbøker I
L0003: Lysningsbok no. 3
Lysningsprotokoll nr. I 3 /1835 - 1840 Oslo fylke
Oslo by
Garnisonsmenigheten div
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken