Innhold

Oslo


Oslo by

Lysninger - Garnisonsmenigheten diverse
1820-1829 1829 (s. 3)
1830-1839 1830 (s. 18) 1831 (s. 33) 1832 (s. 44) 1833 (s. 54) 1834 (s. 63) 1835 (s. 80)
Løst vedlegg - Garnisonsmenigheten diverse
Ukjent år Side 90
1810-1819 1813-1819 (s. 79)
1830-1839 1835 (s. 90)
Notatside - Garnisonsmenigheten diverse
1820-1829 1828
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 2
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10846/H/Ha/L0002
Lenke til Arkivportalen
Garnisonsmenigheten Kirkebøker H: LYSNINGSBØKER
Ha: Lysningsbøker
L0002: Lysningsbok no. 2
Lysningsprotokoll nr. I 2/1829 - 1835 Oslo fylke
Oslo by
Garnisonsmenigheten div
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken