Innhold

Oslo


Oslo by

Lysninger - Garnisonsmenigheten diverse
1820-1829 1823 (s. 0-1) 1824 (s. 2-3) 1825 (s. 10-11) 1826 (s. 28-29) 1827 (s. 52-53) 1828 (s. 76-77)
Løst vedlegg - Garnisonsmenigheten diverse
1820-1829 1826 (s. 40-41) 1827 (s. 14-15)
Notatside - Garnisonsmenigheten diverse
1820-1829 1828 (s. 94-95)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
SAO/A-10846/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Garnisonsmenigheten Kirkebøker H: LYSNINGSBØKER
Ha: Lysningsbøker
L0001: Lysningsbok no. 1
Lysningsprotokoll nr. I 1/1823 - 1828 Oslo fylke
Oslo by
Garnisonsmenigheten div
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken