Kildeinformasjon
SAKO/A-286/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Mo kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker - Prestegjeldet
L0001: Lysningsprotokoll
Lysningsprotokoll nr. 1/1919 - 1969 Telemark fylke
Mo prgj.
Mo sokn
Skafså sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken