Kildeinformasjon
SAKO/A-282/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Lunde kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker - Prestegjeldet
L0001: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. 1/1919 - 1966 Telemark fylke
Lunde prgj.
Lunde sokn
Ytre Flåbygd sokn
- -